เหรียญเสด็จเตี่ย ที่หลวงปู่ทิม เสก...ใช้แล้วจะรู้ ?คนทั้งรักทั้งเกรง?
เขียนโดย ชินพร สุขสถิตย์   
เสาร์, 20 ตุลาคม 2007

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

            เสด็จพ่อ.....เสด็จพ่อ.....
            พลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขต- อุดมศักดิ์........
            ลูกประดู่แห่งราชนาวีไทยทุกคนล้วนเทิดทูนพระเกียรติของพระองค์เสมือนหนึ่งดวงตาที่ประทับอยู่ภายใน “ดวงใจ” ของลูกประดู่ไทยถ้วนทั่วหน้า...
            ทหารเรือไทยทุกคนในกองทัพเรือ เรียกพระองค์ว่า เสด็จพ่อ....! หรือ เสด็จเตี่ย
            เสด็จเตี่ย...ได้ทรงสร้างคุณาการ ประโยชน์ให้กับกองทัพเรือไทย ล้วน เหลือสุดจะพรรณาพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ได้ถูกจารึกมาตราบเท่าทุกวันว่า...
            พระบิดาแห่งราชนาวีไทย.....!

            ในรัชทายาทแห่งกรุงสยามเสด็จ เตี่ย แม้ว่าพระองค์มิได้อยู่ในฐานะมกุฎ ราชกุมารโอรสาธิราช ที่จะสืบสันติวงศ์ จักรี แต่อัตชีวประวัติส่วนพระองค์ของ เสด็จเตี่ยนั้น ได้ปรากฏโด่งดังเกรียงไกร ในพระเกียรติยศเป็นที่รู้จักไปทั่วนานา อารยประเทศทั่วโลก
            ในฐานะพระเจ้าลูกยาเธอแห่ง กรุงสยามที่มีพระชนมายุน้อยที่สุด ได้นำ ธงไตรรงค์แห่งกรุงสยาม บนเสา “ร.ล. มกุฏราชกุมาร” ไปโบกสบัดประกาศให้ นานาประเทศได้รู้จักในน่านน้ำสากล เป็นพระองค์แรก...
            เสด็จเตี่ย ประสูติในพระบรมมหา ราชวัง เป็นพระเจ้าลูกยาเธอใน พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในเจ้าจอมมารดาโหมด เมื่อ เดือนอ้าย ปีมะโรง วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๓
            เสด็จเตี่ย นับลำดับราชสกุลวงศ์ พระองค์ที่ ๒๘ ทรงรับการศึกษาอักษรสมัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระอักษร ไทยกับพระยาอิสรพันธุ์โสภณ (หนู อิศรางกูร) และทรงภาษาอังกฤษมิสเตอร์ โมแรนท์ ชาวอังกฤษ
            เมื่อเสด็จเตี่ยพระชนมายุ ๑๓ พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรง พระกรุณาโปรดฯ ส่งให้ไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ การเสด็จของเสด็จเตี่ย ครั้งนั้น ได้เสด็จไปกับสมเด็จเจ้าฟ้าชาย มหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖) เบื้องต้นของ การศึกษาเสด็จเตี่ยได้ประทับอยู่ร่วมกัน กับสมเด็จเจ้าฟ้าเจ้ามหาวชิราวุธ
            และต่อมาเมื่อถึงเวลาที่จะทรง เลือกศึกษาวิชาเฉพาะพระองค์ เสด็จเตี่ย ได้ตัดสินพระทัยทรงแยกจากสมเด็จเจ้าฟ้า มหาวชิราวุธ ไปทรงศึกษา...
            วิชาทหารเรือ...!
            ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไป ศึกษาวิชาทหารเรือในต่างประเทศ และ ได้นำเอาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเผยแพร่ ทำนุบำรุงประเทศชาติ ก่อตั้งกองทัพเรือ ไทยและคอยปรับปรุงให้ทันสมัยให้เท่า เทียม นานาอารยประเทศ
            ถึงแม้ว่าเสด็จเตี่ยกรมหลวง ชุมพรฯ ท่านจะทรงเป็นนักเรียนนอก แต่ เมื่อได้พบกับเรื่องราวของไสยศาสตร์ ไสยเวทวิทยาคม พระองค์ท่านก็ไม่เคย ที่จะลบหลู่ดูหมิ่น และก็ไม่ปฏิเสธที่จะ เรียนรู้และแล้วพระองค์ก็ได้ทรงเรียนรู้ จนเข้าใจกระจ่างชัดว่าสิ่งเหล่านั้นมีได้ เป็นจริงได้ ถ้าหากคนผู้นั้นได้รับการ ฝึกฝนอย่างจริงจัง ย่อมจะรู้จริงและเห็น จริง และพระองค์ท่านก็ทรงทำได้จริงๆ
            พระองค์จึงเป็น “เจ้าพ่อ” ทั้ง ขณะที่พระองค์ท่านยังทรงมีพระชนม์ชีพ และทั้งที่สิ้นชีพตักษัยไปแล้ว

 
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อเงิน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปลุกเสก พ.ศ. ๒๔๖๖
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ
ด้านหลัง

            ในงานออกพระเมรุ ณ ท้องสนาม หลวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ “หลวงปู่ศุข” พระเกจิดังแห่งวัดมะขามเฒ่า เมือง ชัยนาท ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ปลุกเสก เหรียญพระรูปเหมือนของเสด็จเตี่ยแจก ในงานออกพระเมรุ เป็นเหรียญที่ลือลั่น และโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้ นับเป็น เหรียญที่มีสนนราคาแพงและหายาก เพราะเป็นเหรียญของ “เจ้าพ่อ” ที่มีชื่อ เสียงโด่งดัง เป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของ ลูกประดู่ทั้งหลายและประชาชนทั่วไป นั่นเอง
            เหรียญรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ที่ว่านี้เป็นที่ เสาะแสวงหากันเป็นอย่างมาก เหรียญ เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ รูปสี่เหลี่ยม แบบนี้จึงมีการสร้างเลียนแบบย้อนยุคกัน มาหลายครั้งหลายครา แต่จะมีเหรียญ แบบไหนเล่า ที่จะมีพุทธคุณใกล้เคียงกับ เหรียญที่หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า ปลุกเสก
            ในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ ทิม วัดละหารไร่ สร้างพระเครื่องให้ท่าน เกือบทั้งหมด และก็ดังทุกรุ่น ทั้งยังได้นำ เรื่องราวอิทธิฤทธิ์ของพระเครื่องต่างๆ ที่ท่านสร้าง และมีประสบการณ์มา ประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ ไม่อายเลยที่จะ บอกว่าเหรียญเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ ที่หลวงปู่ทิมปลุกเสกให้กับ หน่วย ฉก.นย. ๑๘๑ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีพุทธคุณไม่น้อยไปกว่าเหรียญรุ่น ออกพระเมรุปี ๒๔๖๖ แต่สนนราคาต่าง กันราวกับฟ้ากับดิน

 
เหรียญกรมหลวงชุมพร
เหรียญกรมหลวงชุมพร กรมนาวิกฯสร้าง หลวงปู่ทิมเสก
เหรียญกรมหลวงชุมพร
ด้านหลัง


            เหร