หลวงปู่ผาด ปลุกเสกหนุมานอย่างรู้จริง!
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2008

หลวงปู่ผาด ปลุกเสกหนุมานอย่างรู้จริง!หลวงปู่ผาด ปลุกเสกหนุมานอย่างรู้จริง!  

ข่มหอก ข่มดาบ ข่มอาวุธทุกชนิด และ ข่มเสือ !  

“บุญก็ได้ ... ไส้ก็เต็ม”

            วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่จะแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสร้าง ๓ บุญอันยิ่งใหญ่ กับพระเจ้าตาก, หลวงปู่ทิม อิสริโก, และหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม และ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเข้มขลังตามแบบรู้จริง และปลุกเสกเป็น จะเป็นของล้ำค่าในอนาคต เหมือนอย่างพระเครื่องชุดชินบัญชรของหลวงปู่ทิม อิสริโก

            เป็นจริงอย่างที่หลวงปู่ทิม ท่านเคยพูดไว้ว่า

“บุญก็ได้ ... ไส้ก็เต็ม” ก่อนนั้นคิดว่า ถวายอาหารท่านๆฉันอิ่มแล้ว เราก็ทานอาหารที่เหลือจากท่าน ก็จะอิ่มไปด้วย แต่เวลา ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมากพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เราได้ยิ่งกว่านั้น ผู้ได้รับพระเครื่องชินบัญชรชุดกรรมการจากการทำบุญ ๕๐๐ บาท ได้มาหลายแสนบาท เหมือนหลวงปู่ทิมพูด “บุญก็ได้...ไส้ก็เต็ม”

หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด
หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด
หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด
หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด
หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด
หลวงปู่ผาด เสกวัตถุมงคลอันมีพระฉิมพลี,หนุมาน,เหรียญ,สมเด็จ,เจ้าตากอย่างเต็มกำลัง
หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด
หลวงปู่ผาดเสกตามเคล็ดโบราณ นั่งเสกเหนือมีด,ปืนแล้วปูทับด้วยหนังเสือ เพื่อสะกดข่มอาวุธทั้งปวง


            วัตถุมงคลที่หลวงปู่ผาดปลุกเสกเพื่อแจกผู้ร่วมทำบุญทั้ง ๒ รายการ (ร่วมสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดเท่าครึ่งในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑, และ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ) ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน หลวงปู่ผาดไม่เคยพูดว่าดีอย่างไร แต่พระสงฆ์ที่น่าเคารพ กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ได้สัมผัสของๆท่านแล้วต่างพูดว่า “บูชาไว้เถิด อีกหน่อยจะมีค่าเหมือนเพชร เหมือนทอง!”

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์ ขนาด ๙ นิ้ว สูง ๒๑ นิ้วสร้างเพียง ๔๘ องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์
พระบรมรูปเจ้าตากสิน
พระบรมรูปเจ้าตากสินลอยองค์ เนื้อเงิน(หมด), เนื้อนวะหล่อ ๗๐๐บาท, เนื้อทองแดง ๕๐๐ บาท
พระบรมรูปเจ้าตากสิน
ด้านหน้าพระบรมรูปอิริยาบถยืนทรงพระแสง
พระบรมรูปเจ้าตากสิน
ด้านหลังพระบรมรูปลอยองค์ ใต้ฐานอุดผง


            เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๑ที่ผ่านมา อันเป็นเพชรฤกษ์ ท่านได้ปลุกของที่จะแจก อันมี พระฉิมพลี, สมเด็จเสาร์ ๕, ขุนแผนหงษ์ทองคู่, บรมรูปเจ้าตาก, เหรียญหลวงปู่ผาดหลังหนุมาน, และหนุมานลอยองค์ ให้อย่างผู้รู้จริง และปลุกเสกเป็น มูลนิธิหลวงปู่ทิม นำหนังเสือโคร่งผืนใหญ่วางทับปืน, มีด, หอก, ดาบ อันเป็นการข่มอาวุธ ตามเคล็ดในการสร้างหนุมาน
            หลังรวมพลัง หลวงปู่ผาด ท่านมาทำพิธี โดยนั่งทับหนังเสือ เอามือกดหัวเสือ! เป็นการสะกดข่มอาวุธและเสือ ... บรรยากาศ เงียบสงัด แต่สุดจะเข้มขลัง และศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของผู้อยู่ในพิธี
             “พระยาอนุชิตวงษา หรือหนุมานผ่านศึก” พิมพ์นี้ยังไม่เคยมีใครสร้างมาก่อน เป็นเอกเทศจริงๆ ต่อไปต้องมีผู้ลอกเลียนแบบแน่ๆ โดยคุณชินพร ปรับจากแบบที่หลวงพ่อฤทธิ์ รัตนโชโต วัดชลประทาน บุรีรัมย์ เคยขอให้ช่วยสร้างก่อนท่านมรณภาพ
             "พระฉิมพลี หรือ พระสีวลี " (ล้อพิมพ์สมัยหลวงปู่ทิม อิสริโก) นี้เป็นพระอรหันต์เถระ ที่แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงยกย่องพระสีวลี(ฉิมพลี)ด้วยพุทธวาจาไว้ว่า "ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นสาวกแห่งเราตถาคต พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้อุดมบริบูรณ์ด้วยลาภ"

และในพระคัมภีร์มโนรถปูรณี กล่าวว่า "ยกเว้นแต่พระตถาคตเจ้าแล้ว ไม่มีผู้ใดจะเลิศด้วยลาภเสมอเหมือนพระสีวลีมหาเถระเจ้า"    

             เพื่อทดแทนแก่ผู้แสวงหาพระฉิมพลีหลวงปู่ทิม ซึ่งของเดิมที่ทันหลวงปู่ทิม ปัจจุบันหายากและมีราคาสูง คณะศิษย์จึงเห็นร่วมกันจัดสร้างด้วยความอุตสาหะ ทำพิมพ์ล้อของเดิม,รวบรวมผงมวลสารจากคุณชินพร ... พิถีพิถันกดองค์พระด้วยมือเองทุกองค์ (จึงทำได้ครั้งละไม่มาก ... บางวันกดได้เพียง ๑๐-๒๐กว่าองค์) ตั้งใจให้ผู้ใดได้สักการะบูชาพระฉิมพลี(สีวลี) จะได้เป็นผู้อุดมไปด้วยลาภ เหมือนพระสีวลีมหาเถระ

          โดยทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขนาดเท่าครึ่ง, และ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดบ้านกรวด จะได้รับของสมนาคุณตอบแทนทุกแรงศรัทธาดังนี้

*** (ขอสงวนสิทธิ์หากวัตถุมงคลที่ท่านต้องการรายการใดหมด ทางมูลนิธิฯจะจัดวัตถุมงคลอื่นทดแทนตามเห็นควร...เพราะวัตถุมงคลชุดนี้ไม่ได้เปิดรับจองมุ่งทำเพื่อสมนาคุณผู้ร่วมสร้างบรมรูปเจ้าตากฯ,และกฐินเป็นหลัก จึงสร้างตามกำลังที่มี ทำให้อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยทางมูลนิธิฯจะจัดตามลำดับการรับเงิน ส่งก่อนให้สิทธิ์เลือกก่อน)  ***

หนุมานลอยองค์ เนื้่อเงิน
หนุมานลอยองค์ เนื้อเงิน(หมดแล้ว), เนื้อนวะฉีด ๑,๐๐๐ บาท, เนื้อทองแดง ๗๐๐ บาท
หนุมานลอยองค์ เนื้่อเงิน
ด้านหลัง
หนุมานลอยองค์ เนื้่อเงิน
ด้านข้าง
หนุมานครองเมือง ลอยองค์เนื้อนวะ
พระยาอนุชิตวงษา(หนุมานครองเมือง) ลอยองค์เนื้อนวะหล่อ ๒,๐๐๐บาท(หมด)
หนุมานครองเมือง ลอยองค์เนื้อนวะ
ด้านหลัง
หนุมานครองเมือง ลอยองค์เนื้อนวะ
ด้านข้าง
 • กระดาษยันต์เจ้าตากออกศึก, หรือ รูปหลวงปู่ผาด หรือ ยันต์สาระพัดกันหลวงปู่ทิม ด้านหลังยันต์หุ่นพยนต์ 
 • พระขุนแผนผงอาถรรพ์ หลังยันต์หงษ์ทองคู่, หรือ ขุนพลจิ๋ว เสกในน้ำมันเหล็กไหลผสมน้ำมันพราย ปี ๒๕๔๔ 
 • ตะกรุดรอดรูดาน (ตะกรุดอ้อป่อง) , หรือ ขุนแผน หลังหุ่นพยนต์ 
 • เหรียญกลมเจริญพรปี ๒๕๔๙ หลวงปู่ผาดเนื้อทองแดงเสกพิธีเสาร์ห้า ๗เมษายน ๒๕๕๐
 • เหรียญหลวงปู่ผาดหลังหนุมานชาญสมร เนื้อทองแดง
 • พระฉิมพลีผงพรายกุมารล้อพิมพ์สมัยหลวงปู่ทิม บรรจุตะกรุดหัวใจพระฉิม, หรือหนุมานครองเมือง ลอยองค์เนื้อนวะ, หรือพระบรมรูปเจ้าตากลอยองค์เนื้อนวะ, หรือ พระสมเด็จเสาร์ ๕ หลังยันต์แดง เสกเรื่อยมาตั้งแต่เสาร์ห้า ๗เมษายน ๒๕๕๐, หรือเหรียญหลวงปู่ผาดหลังหนุมานเนื้อนวะ 
 • ปิดตานางพราย(กุมารดูดรก)เนื้อไม้เทพทาโร่ ฐานอุดผงพรายแช่ในน้ำมันเหล็กไหลน้ำมันพราย
 • หนุมานครองเมือง ลอยองค์เนื้อเงิน(หมดนานแล้ว)
 • เหรียญกลมหลวงปู่ผาดหลังหนุมานชาญสมร เนื้อเงิน
 • หนุมานครองเมืองลอยองค์เนื้อผงล้วนๆ จารหัวใจและเสริมธาตุหนุมาน (มีเพียง๖๙ตน หมดนานแล้ว)
 • พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์ เนื้อโลหะสูง ๒๑นิ้ว กว้าง ๙ นิ้ว หมดแล้ว

             หมายเหตุ ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม ล้อมรอบด้วยยันต์ ด้านหลังบรรจุผงพรายกุมาร,จีวรหลวงปู่ทิม พร้อมตะกรุด,และยอดขุนพล โดย คุณชาลี เอี่ยมฉลวย เป็นผู้สร้าง (ได้ขอผงพราย,จีวร, และยอกขุนพล จากทางมูลนิธิฯ) นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ชินบัญชร"แต้เม้ง" ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ... ให้บูชา ๒,๐๐๐ บาท องค์ ขณะนี้เหลือ (ถ้าล็อกเก็ตหมดแล้วก็หมดเลย ทางมูลนิธิจะจัดของอย่างอื่นให้แทน เว้นแต่ทางคุณชาลี จะมอบให้มูลนิธิฯเพิ่มเติม)

 

ยันต์หุ่นพยนต์
กระดาษยันต์หุ่นพยนต์ ด้านหน้ารูปหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด
ยันต์หุ่นพยนต์
กระดาษยันต์หุ่นพยนต์ด้านหน้ารูปพระเจ้าตากสิน มหาราชกู้ชาติ
ยันต์หุ่นพยนต์
กระดาษยันต์ทั้ง๓แบบด้านหลังเป็นรูปยันต์หุ่นพยนต์
พระขุนแผนผงอาถรรพ์ หลังยันต์หงษ์ทองคู่
พระขุนแผนผงอาถรรพ์ หลังยันต์หงษ์ทองคู่
พระขุนแผนผงอาถรรพ์ หลังยันต์หงษ์ทองคู่
ด้านหลังยันต์นาคเกี้ยวผูกเป็นยันต์ห้าหลวงปู่ทิมพร้อมหงษ์ทองคู่
เหรียญกลมเจริญพรปี ๒๕๕๐ หลวงปู่ผาดเนื้อทองแดง
เหรียญกลมเจริญพรปี ๒๕๔๙ หลวงปู่ผาดเนื้อทองแดงรมดำ เสกพิธีเสาร์ห้า ๗เมษายน๒๕๕๐
เหรียญกลมเจริญพรปี ๒๕๕๐ หลวงปู่ผาดเนื้อทองแดง
ด้านหลัง บรรจุยันต์ประจำตัวหลวงปู่ผาด
เหรียญหลวงปู่ผาดหลังหนุมานชาญสมร เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงปู่ผาดหลังหนุมานชาญสมร เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงปู่ผาดหลังหนุมานชาญสมร เนื้อทองแดง
ด้านหลังหนุมาน พร้อมอักขระยันต์เต็มสูตร
พระฉิมพลีผงพรายกุมารล้อพิมพ์สมัยหลวงปู่ทิม บรรจุตะกรุดหัวใจพระฉิม
พระฉิมพลี (พระสีวลี...พระเถระผู้มากด้วยลาภ) เนื้อผงพรายกุมารและรวมสุดยอดผงหลวงปู่ทิมล้อพิมพ์สมัยหลวงปู่ทิม กดด้วยมือ...สร้างน้อย
พระฉิมพลีผงพรายกุมารล้อพิมพ์สมัยหลวงปู่ทิม บรรจุตะกรุดหัวใจพระฉิม
ด้านหลังบรรจุยันต์ครู(จินดามณี)หลวงปู่ทิม และตะกรุดหัวใจพระฉิม
พระสมเด็จเสาร์ ๕ หลังยันต์แดง
พระสมเด็จเสาร์ ๕ เสกตั้งแต่เสาร์ห้า ๗ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อยมา นำเข้าเสกในพิธีนี้อีกครั้ง
พระสมเด็จเสาร์ ๕ หลังยันต์แดง
ด้านหลัง หลังยันต์แดง
ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม
ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม เสกพิธีแต้เม้ง บูชา ๒,๐๐๐ บาท
ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม
ด้านหลังบรรจุผงพรายกุมารและจีวรหลวงปู่ทิม พร้อมทั้งตะกรุดและยอดขุนพล
ตะกรุดรอดรูดาน (ตะกรุดอ้อป่อง)
ตะกรุดมหารูด ทำบุญ๗๐๐บาท (ดอกใหญ่ยาวราว ๓ นิ้ว) มีเนื้อทองแดง เนื้อทองเหลือง และ ตะกรุดรอดรูดาน (ตะกรุดอ้อป่อง)ปัญญาไว ดอกเล็กยาวราว ๑ นิ้ว มีเพียงเนื้อทองแดง บูชา๒๐๐บาท

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
            ๑. นายชินพร สุขสถิตย์ สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก
       ๑๒๔ ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาฯ ๔๒ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
        (ปณ. จตุจักร ค่าจัดส่ง EMS ๖๐-๑๐๐ บาท) โทร  ๐๘-๐๑๐๑-๙๗๔๔, 
          และเฉพาะในเวลาทำการ ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐น. เท่านั้นสามารถติดต่อได้อีกหมายเลขที่ ๐-๒๕๑๑-๔๙๑๘

          โทรสาร ๐๒-๙๓๖๗๙๖๑
            ๒. ไอเดียโฟโต้ (ตรงข้ามวัดกู้) ปากเกล็ด นนทบุรี โทร ๐๒-๙๖๓๐๘๘๔, ๐๘๙-๗๙๙๑๖๙๓
            ๓. ศูนย์อินทามระ๑ (ติดโรงแรมสุดาพาเลส) โทร ๐๘-๑๘๕-๒๑๑๒, ๐๘-๔๖๔๖-๑๑๗๗, ๐๒-๖๑๖๖๘๘๗,๐๒-๒๗๐๐๑๖๙
           


ร่วมวิจารณ์บทความ คลิกที่นี่

ร่วมสร้าง ๓ บุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตกับ เจ้าตาก, หลวงปู่ทิม และหลวงปู่ผาด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 17 มกราคม 2011 )